koreksilah diri anda

di buat dibandung.
Tidak ada satu pekerjaan penting pun, melainkan mempunyai perhitungan yang menertibkan pemasukan dan pengeluarannya, keuntungan dan kerugiannya. kecualai kehidupan manusia, hanya ia saja yang yang berjalan kearah yang samar, tanpa mengenal naik dan turun.
Pernahkah kita memikirkan untuk mencatat segala perbuatan baik atau buruk yang telah kita kerjakan atau yang kita tinggalkan? sehingga setiap kita dapat mengetahui tabungan kebaikan dan keburukan kita, keberuntungan dan kerugian kita?
Seandainya kita bertindak serampangan (membabi buta) didalam dunia dan bertindak sesuka hati kita (semau gua) saja tanpa ada yang menghukum atau yang membuat perhitungan, maka sudah barang tentu keborosan dan kepandiran akan mencerai beraikan kehidupan kita, sebagai mana orang bodoh yang menghambur hamburkan hartanya.
Betapa bisa demikian, sedangkan allah mempunyai malaikat penjaga yang akan mencatat segala amal perbuatan secara mendetail.
Allah telah berpirman yang artinya:
Koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi, dan pertimbangkanlah baik buruk amal kalian sebelum amal baik dan buruk kalian tersebut kelak ditimbang.

Iklan
Gambar | Posted on by | Meninggalkan komentar

mamah sudahlah

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Entah sampai kapan dirimu menerka, mereka reka mam.
Membayangkan hal yg belum jelas adanya
Dari mana dirimu menilaiku
Dari apa kiranya sampai seburuk itu tentangku
Sungguh tak bisa menerima dgn apa yg selama ini dirimu lontarkan tentangku
Jgn pernah menjebak jgn pernah buat aku msk perangkap murahanmu
Ditempat ini aku hanya ingin menghibur diri berbagi ilmu
Ingatlah aku bkn bajingan aku bkn penjahat namun bila dirimu mengharapkan aku seorang bajingan dimatamu yah… Apa boleh buat. http://www.maumumom.com (risi)

Dipublikasi di gazzaresearch | Meninggalkan komentar

sabda nabi

yang artinya : jalinlah tali kekeluargaan dengan orang yang memutuskan tali kekeluargaannya denganmu,berilah orang yang tidak mau memberimu, dan maapkanlah orang yang telah menganiayamu.

masih hamhamkah anda

Dipublikasi di gazzaresearch | Tag | Meninggalkan komentar

puisi

Kulihat mendung
menghalangi pancaran wajahmu
tak terbiasa kudapati terdiam mendura
apa gerangan……………………..
ber gemuruh di ruangbenakmu ?
sekilas galau mata ingin berbagi cerita

kudatang sahabat, bagi jiwa
saat bathin merintih
usah kau lara sendiri
masih ada rasa tersisa

letakan lah tangan mu di atas bahuku
biar terbagi beban itu
dan tegar dirimu… ohh…
didepan sana cahaya kecil itu memandu
tak hilang arah kita berjalan menghadapinya

sekali sempat kau mengeluh
kuatkah bertahan?………..
satu persatu jalinan kawan
perlahan menjauh….

tak hilang arah kita berjalan menghadapinya
usah kau simpan lara sendiri…………………….

Dipublikasi di gazzaresearch | Tag | 1 Komentar

rasa rendah diri minder

MAAP PRODUK SEDANG KOSONG

Bila anda merasa rendah diri, mungkin anda akan mengetahuinya. anda mungkin mengatakan pada diri sendiri: ‘saya tidak berharga’, ‘saya orang yang gagal’ saya tidak dapat mengendalikan diri, ‘saya putus asa’ saya tidak mempunyai kemampuan dan sebagainya.
Anda mungkin merasa sulit untuk menyelesaikan sesuatu. Menyelesaikan masalah seder hana pun dengan susah payah luangkan sedikit untuk mengkaji rasa harga diri anda.

APA YANG DINAMAKAN HARGA DIRI ITU?

Harga diri yaitu tentang bagaimana anda memandang dan menilai diri sendiri. itulah rasa harga diri karena istilah itu menerangkan nilai, keyakinan dan sikap anda. meskipun keluarga dan pengalaman anda telah membentuk nilai nilai dan sikap sikap anda, semua itu milik anda. Ini adalah harga diri karena etiket menerangkan nilai dan percaya yang anda berikan pada diri anda sendiri. Harga diri yang sehat yaitu tentang menerima diri anda seperti apa adanya. rasa harga diri yang rendah karena anda mengharapkan anda seorang yang lain.

Dipublikasi di gazzaresearch | Meninggalkan komentar

hakikat dan makna sabar

Ketahuilah bahwa, sabar merupakan salah satu maqam maqam agama, dan salah satu dari mazil – manzil para salik. seluruh maqam dalam agama disusun dari tiga perkara: ma’rifat (pengetahuan), hal (keadaan hati atau sipat), dan amal (perbuatan).
Ma’rifat merupakan pokok,yang akan memunculkan hal, sedangkan hal akan membuahkan amal. jadi ma’rifat itu merupakan pohon, hal adalah dahan dahannya, sedangkan amal adalah buahnya. semuaini selalu ada diseluruh manzil para salik yang menempuh jalan menuju allah taala. kata ‘iman’ terkadang di maksudkan husus menyangkut ma’rifat atau pengetahuan saja, tetapi ada kalanya dimaksudkan pula untuk semuanya (marifat,hal dan amal). sebagai mana yang telah kami sebutkan dalam kitab Qawaidul Aqaid, yang menjelaskan tentang perbedaan nama nama iman dan islam.
Demikian pula sabar, ia tidak mungkin terwujud secara sempurna kecuali dengan adanya ma’rifat terlebih dahulu, yang kemudian melahirkan hal (keadaan hati atau sikap). jadi sabar merupakan ungkapan untuk kedua aspek tersebut, sedangkan amal atau perbuatan merupakan buah yang muncul darinya. ini tidak bisa dilihat kecuali dengan mengetahui sipat keteraturan antara malaikat, manusia dan hewan. karena sabar merupakan ciri sipat khas manusia. tidak bisa digambarkan bahwa binatang atau malaikat juga memiliki sipat sabar. pada binatang, karena kekurangannya, sedangkan pada malaikat, karna kesempurnaannya. hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Hewan hewan dikendalikan oleh hawa napsu dan tunduk kepadanya. Tidak ada motivator yang menjadikannya bergerak atau diam selain dari hawa napsunya. Ia tidak memiliki kekuatan yang dapat melawan hawa nafsunya itu, yaitu kekuatan yang disebut sabar.
Begitu pula para malaikat alaihimussalam, s
mereka semata mata diciptakan untuk bersikap rindu kepada allah taala, dan mereka merasa cukup puas dan bergembira dengan kedudukan yang dekat dengannya, mereka sama sekali tidak memiliki hawa nafsu yang bisa menghalangi mereka dari tugas mereka. oleh karenanya, mereka tidak perlu melawan kekuatan yang membelokan dari hadrat allah yang maha agung dengan bala tentara lain yang mampu mengalahkan kekuatan kekuatan pembelok itu.
Lain halnya dengan manusia, sejak awal mereka dalam keadaan kurang seperti hewan. Didalam dirinya, belum tercipta selai nafsu makan yang dibutuhkannya. Kemudian secara bertahap munculah nafsu untuk bermain dan berhias, kemudian nafsu untuk menikah. Ia sama sekali tidak memiliki sikap sabar. karna sabar adalah istilah untuk menyebut bertahannya satu tentara menghadapi tentara lainnya kemudian menjadi pertempuran diantara keduanya tentara itu disebabkan oleh pertentangan keinginan dan dan tuntutan keduanya.

Dipublikasi di gazzaresearch | Meninggalkan komentar

sabar itu ada dua macam

Yang satu lebih utama dengan yang lainnya. sabar dalam menghadapi musibah – musibah yang menimpa adalah baik.
Tetapi yang lebih utama dari pada itu yaitu sabar yang untuk menghindari apa apa yang dihindari oleh allah ingatlah bahwa sabar itu adalah kunci keimanan. sebab takwa adalah kebajikan yang paling utama, dan takwa hanya bisa dilaksanakan dengan sikap sabar.

Dipublikasi di gazzaresearch | Tag | Meninggalkan komentar

kenapa sabar di sebut sebagai separuh iman?

Karunia yang paling jarang diberikan oleh allah kepada kamu yaitukeyakinan dan ketetapan hati untuk bersabar. dan barang siapa dikaruniai bagiannya dan keduanya ia tidak perlu lagi peduli dengan shalat (nafilah) dimalam hari mau pun puasa disiang hari yang terluput darinya. sungguh, bersabar terhadap apa yang menimpa kamu itu adalah lebih aku sukai dari pada setiap seorang dari kamu melakukan amalan seperti yang dilakukan semua orang. Akan tetapi yang aku kuatirkan adalah manakala dunia dibukakan untuk kamu dan sepeninggalku kelak, lalu sebagian kamu memusuhi sebagian kaum yang lain. Dan mahluk mahluk yang ada di langit pun, pada saat itu, akan memusuhi kamu. Maka barang siapa bersabar dan mengharapkan pahala dari allah semata, niscaya ia akan beruntung mendapatkan kesempurnaan pahalanya. Amminnnnn…
Apa yang disisimu akan lenyap dan apa yang ada disisi allah adalah kekaldan sesungguh nya kami akan memberi balasan kepada orang – orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan (QS Annahl(16):96)(3)

Dipublikasi di gazzaresearch | Tag | Meninggalkan komentar

pertolongan sabar

benar, jika bersabar dan ber takwa dan mereka menyerang kamu seketika itu juga, niscaya Allah akan menolong kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda

Dipublikasi di gazzaresearch | Tag | Meninggalkan komentar

keluarga bahagia

ku coba arungi dunia yang penuh nafsu

ku coba jelajahi dunia kebebasan

sampai akhirnya

aku terbuai

aku terjebak

oleh bujuk rayuan setan

kini

aibs yang telah mengalir keseluru darahku

bersarang didalam nadiku

membuat aku jerah

membuat aku sadar

dan ingin bertaubat

Tuhan

mungkinkah Engkau masih mau melihat aku

mungkinkah Engkau masih mau menerima taubatku

kini yang tertinggal hanyalah penyesalan demi penyesalan

yang terus menghantui hari2ku

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Dipublikasi di gazzaresearch | Tag | 1 Komentar